Jak postupovat v případě vrácení zboží či reklamace

Proces reklamace

 • Stáhněte si prosím reklamační formulář, který je k dispozici na našich webových stránkách zde.
 • Přiložte vyplněný reklamační formulář do balíku spolu s reklamovaným produktem.
 • Pokud nemůžete vytisknout formulář, napište ručně průvodní dopis, kde co nejpřesněji popište závadu a přiložte doklad o koupi výrobku.
 • V dopise uveďte také Vaše kontaktní údaje a adresu, kam si budete přát výrobek zaslat po vyřízení reklamace.
 • Pokud si nepřejete posílat reklamovaný výrobek poštou, můžete reklamaci uplatnit i osobně na naší prodejně.
 • Před zahájením reklamace si prosím přečtěte náš reklamační řád.

Reklamovaný výrobek odešlete dobře zabalený na adresu:

Roudenská 75, 370 07 Roudné

Jak dlouho trvá reklamační proces?

 • Pokud jste fyzickou osobou (běžný spotřebitel), je lhůta pro vyřízení reklamace 30 dní. V mnoha případech však reklamaci vyřešíme mnohem dříve, zejména pokud jde o jednoduché případy.
 • Reklamační lhůta začíná běžet v okamžiku, kdy obdržíme všechny potřebné podklady k řešení reklamace.
 • V případě, že jste právnickou osobou, reklamaci vyřizujeme v lhůtě přiměřeně nutné.

Potřebuji k reklamaci originální obal od výrobku?

 • Pro reklamaci není nutné, abyste nám posílali výrobek v originálním obalu. Nicméně pokud máte původní obal k dispozici, je vhodné v něm produkt zpětně zaslat.

Odstoupení od smlouvy

 • Spotřebitel má nárok na vrácení zboží do 14 dnů ode dne nákupu.
 • Zboží může být vráceno za předpokladu, že je ve stejném stavu a kvalitě tak, jak bylo přijato. Zboží nesmí být navráceno opotřebené, poškozené nebo znečištěné. Musí být kompletní, včetně veškerého příslušenství, příruček a zabaleno v původním obalu nebo kvalitativně stejně jako byl původní obal.
 • Při nedodržení těchto podmínek si nárokujeme právo ponížit vrácenou částku o hodnotu škody.
 • K balení prosím přiložte průvodní dopis – ke stažení zde – při vyplňování dbejte prosím, aby bylo čitelně vyplněno číslo účtu, kam částku vrátíme, číslo zakázky, resp. faktury, a aby byl průvodní dopis podepsaný.
 • Pokud budou tyto náležitosti splněny, zrychlíte tím celý proces vrácení a zároveň omezíte další dodatečné administrativní úkony. Předem děkujeme.
 • Prosím nepoužívejte neprůhlednou pásku nebo adresní štítek přilepený přímo na originální krabici při balení zboží. Tímto způsobem může být obal znehodnocen.
 • Zároveň Vás upozorňujeme, že bohužel nebudeme moci přijmout vrácené zboží, které bylo zasláno na dobírku spolu s dobírkovou částkou. Tuto zásilku budeme nuceni vrátit zpět odesílateli.

Zboží, které je předmětem vrácení, zašlete dobře zabalené na naší adresu:

Roudenská 75, 370 07 Roudné

Kdy mohu očekávat vrácené peníze?

 • Peníze za vrácené zboží můžete na svém účtu očekávat do 14 dnů od doručení zásilky k nám. Předpokladem této lhůty je splnění všech náležitostí, které správně podaná vratka zboží obnáší (vrácení kompletního zboží ve stavu, v jakém bylo zakoupeno, a řádně vyplněného formuláře pro vrácení zboží s uvedeným číslem účtu).

Peníze za vrácené zboží nedorazily

 • Zkontrolujte, prosím, zda jste uvedl/a všechny nezbytné údaje v formuláři pro vrácení zboží. V případě, že Váš podpis chybí, pravděpodobně jsme Vám zaslali dobropis k potvrzení, takže zkontrolujte prosím svou e-mailovou schránku. Pokud jste již zajistili kompletní vrácení zboží a vyplnění formuláře s všemi nezbytnými náležitostmi, kontaktujte nás prosím telefonicky  nebo e-mailem na adrese info@spimenastrese.cz.